החלטה מס' 1458 – שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה

החלטה מס' 1458 – שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה

התפתחות חדשה בגזרת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") ובהחלטה חדשה (החלטה מס' 1458 אשר מבטלת את החלטה 1265) ושנכנסה לתוקף ביום 08.05.2016, נקבע כי בעלי נחלות יוכלו להשכיר את המבנים בחלקת המגורים לתעסוקה לא חקלאית (מבנים שאושרו בהיתר בלבד!). כלומר, האיסור הגורף שהיה קיים עד עתה, לפיו במבנים שהוקמו בשטח חלקת המגורים ייעשה שימוש חקלאי בלבד בטל!
החלטה קובעת שני חידושים מרחיקי לכת בשטח חלקת המגורים של בעלי הנחלות, כדלקמן:
 ס' 4 – הסדרת שימושי עבר: ההחלטה קובעת כי אחד התנאים החשובים לביצוע עסקת פל"ח מאושרת על ידי רמ"י, הוא כי יש להסדיר את השימושים הלא מוסדרים בנחלה, קרי שימושים חורגים, ככל וישנם. ההחלטה מעניקה אופציה לחתום על מתווה להסדיר את השימושים חורגים בדמות תשלום בגין תקופת העבר ועד למועד ההסדרה בפועל. נכון להיום, עדיין לא התקבלה החלטה המגבילה את התקופה שבגינה רמ"י תוכל לגבות רטרואקטיבי בגין השימושים חורגים, אולם ישנם רחשים שהתקופה תוגבל ותעמוד על פרק זמן של 7 שנים.
 
דמי היוון: עסקה לביצוע פל"ח נדרשת בתשלום 91% דמי חכירה מהוונים. בהתאם לסעיף 3 להחלטה, תשלום דמי ההיוון לרמ"י, במקרה של תשלום היטל השבחה, יחול תשלום דמי היוון בסך של 46%.
 
ס' 7 – השכרה: החידוש העיקרי וגולת הכותרת של ההחלטה!!! וזו לשון ההחלטה:
 
"בעל זכויות אשר ביצע עסקה בהתאם להחלטה זו, יהיה רשאי להשכיר, בשכירות בלתי מוגנת, את השטח הבנוי/המוסב לשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי בהתאם לרשימת שימושים שתקבע על ידי הנהלת רשות מקרקעי ישראל.
תקופת השכירות לא תעלה על תקופת החכירה או תקופת ההיתר לשימוש חורג, לפי העניין.
אין בהיתר הניתן להשכרה כמפורט בסעיף זה לגרוע מחובתו של בעל הזכויות בנחלה לשלם דמי חכירה בהתאם לשימוש בפועל הנעשה בנחלה ולהפסקת השימוש בתום תקופה החכירה או ההרשאה, לפי העניין."
 
כלומר, ההגבלה הקניינית האוסרת על בעל נחלה לעשות בשטחו כרצונו ולהשכיר את המבנים לצד ג' הוסרה. החלטה 1458 מתירה לבעל נחלה להשכיר לצד ג' את המבנים שנועדו לשימושים לא חקלאיים, ובלבד ששימושים אלו בלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי.
כיום, רשימת השימושים כוללת: אחסנה ומכירה של תוצרת חקלאית ומיכון חקלאי, מרכז מבקרים ומוזיאון הקשור לעולם החקלאי, משתלה, מבשלת בירה, חוות תבלינים, חנות ממכר לתוצרת חקלאית, מחלבה, מגבנה, יקב, רדיית דבש, בית בד, ייצור בשמים וסבונים מצמחים, ייבוש פרחים, פירות מיובשים, הכנת מיצים, לימוד ורכיבה על סוסים, גידול וטיפוח אחסנה וממכר בעלי חיים, וטרינר, מסגריה/מוסך לכלים חקלאיים. כמו כן אציין, הרשימה שלעיל אינה רשימה סגורה ומעת לעת מתעדכנת ומתווספים לה עוד שימושים כאלה ואחרים.
תקופת ההשכרה הינה בהתאם לתקופת החכירה שנקבעה בהסכם ההיוון בין בעל הזכויות בנחלה לבין רמ"י, בגין עסקת הפל"ח. החלטה זו הינה עוד נדבך ממדיניות רמ"י המעוניינת ב"הכשרת" כלל השימושים החורגים וקבלת כספים מבעלי הנחלות, להסדרת תופעת ההשכרות הפיראטיות שמתרחשת כיום.
מחד גיסא, החלטה זו הינה מטיבה עם בעלי הנחלות ומאפשרת להם להתפרנס משטחם ולהשכיר את מבני הפל"ח לצדדים חיצוניים. מאידך גיסא, ישנם בעלי נחלות רבים שאינם יכולים להסדיר את התשלום הגבוה שנצבר במשך השנים בגין "דמי שימוש" ותשלום להכשרת המבנים ובכך הבעיה לא נפתרת. יחד עם זאת, המלצתנו היא להביא להסדרת התשלום במהרה מול רמ"י כדי שלא יווצר מצב בו בעל הנחלה ימצא את עצמו בהליכים משפטיים מול רמ"י בגין חוב שהלך ותפח לו במשך השנים.
 
לעיונכם, מצורף לינק להחלטה 1458 של רשות מקרקעי ישראל:
 
 
משרדנו מומחה באגודות שיתופיות, מתמחה בסוגיות משפטיות הקשורות לנחלות ומשקים, ובמשך השנים צבר מוניטין רב בהליכים משפטיים מול רשות מקרקעי ישראל. לצורך מענה והתייעצות ראשונית, הנכם מוזמנים לפנות אלינו דרך האתר או בטלפון 03-5621507.
 
החומרים באתר הינם לידע כללי בלבד. אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית. בכל מקרה, יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך ממשרדנו על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת ולנתוני המקרה הספציפי של כל מקרה לגופו. אין להסתמך על מידע שפורסם באתר לצורך קבלת החלטוות כלשהן.