גבעת כח נגד שלום מבורך- תמצית פסק הדין

גבעת כח נגד שלום מבורך- תמצית פסק הדין

בית המשפט המחוזי: חקלאי שבנה מבנה אחסנה על שטח חקלאי במושב
לצרכים מסחריים – לא יוכל לעשות בו שימוש
 
בית המשפט לעניינים מנהליים בלוד קיבל ביום 5.5.2015 עתירה שהגיש מושב גבעת כ"ח נגד שלום מבורך, העומד בראש אימפריה חקלאית ומעבד אלפי דונמים של קרקעות ב-18 ישובים ברחבי הארץ, כאשר אסר עליו להשתמש בקרקע חקלאית לצורך אחסון תבואה חקלאית. מבורך הוא  ממגדלי החומוס הגדולים בארץ, ובפרסומיה של חברת שטראוס הוא מוצג כמגדל החומוס הראשי של המותג "אחלה".
 
ראשית המקרה בקיץ 2004, אז קיבל מבורך היתר בניה להקמת שתי חממות לגידול ירקות בכיסוי ניילון, בשטח של כ-6,000 מ"ר בשטח המושב גבעת כ"ח. בחלוף שלוש שנים, הופתע המושב לגלות כי מבורך מבצע פעולות תשתית להקמת מבני בטון וברזל, עצומי מימדים, באותו השטח, מבלי שקיבל לכך כל הסכמה. עבודות הבניה של מבורך הובילו להקמת מבנה ענק, אשר נועד, כפי שהסתבר בדיעבד, לאכסן תבואה חקלאית בהיקף של כ-20,000  טון ועשרות רבות של כלים חקלאיים.
 
המושב פנה לוועדה המקומית, אשר הוציאה בשנת 2008 צו הפסקה מנהלי, וכעבור חודש ניתן צו הפסקה שיפוטי. מאז, עומד המבנה כפיל לבן במרכז המושב, כאשר הצדדים, מנהלים ביניהם הליכים משפטיים רבים וממושכים. המושב, באמצעות עורכי הדין אייל סודאי ועירו מוניץ ממשרד עורכי הדין חיימסון, סודאי ושות', טען לכל אורך הדרך, כי לא יעלה על הדעת שאחד מחברי המושב יקים מבנה המיועד לאחסון תוצרת של מחצית יישובי המחוז, מתחת לאפה ומבלי שתיתן לכך הסכמתה ומבלי שניתן היתר כחוק.
 
עוד טען המושב, כי קרקע המושב, כידוע, היא קרקע אשר הזכויות בה שייכות לרשות מקרקעי ישראל, וזו מסרה אותה למושב לצורך ניהול צורת החיים השיתופית, המבוססת על עבודה חקלאית של חבריה. נטען כי המושב, כגוף מאוגד, הוא זה הקובע את אופי המבנים שיוקמו בשטחו, בכפוף להוראות גורמי התכנון, ואל לו לחבר מושב לעשות דין לעצמו על חשבון חבריו.
במהלך המשפט הפסיק מבורך את השימוש במבנה והגיש בקשה חדשה להיתר לצורך הסבה והתאמה של מיקום וגודל החממות למבנים לאחסון תבואות, ציוד וכלים חקלאיים.
 
בתחילת 2009 החליטה הוועדה המקומית לאשר בקשתו של מבורך לקבלת להיתר, מה שהביא את המושב לערער על ההחלטה בטענה כי מבורך עושה בקרקע שימוש מסחרי, ולראיה הכמויות העצומות של התבואה המאוחסנת, ועל כן יש למנוע ממנו את השימוש במבנה.
 
בשנת 2012 ניתנה החלטת ועדת הערר לתכנון ובניה, אשר דחתה את הערר ומצאה כי אופי השימוש הוא חקלאי, ולכן יש להתיר למבורך את השימוש במבנה. המושב לא אמר נואש ופנה לבית המשפט לעניינים מנהליים לשם ביטול החלטת ועדת הערר. סלע המחלוקת בעתירה היה באשר לאופי המבנים בהם יש להכיר ככאלה המשמשים לצורך חקלאי וניתן להתיר לאחסנה במושב, ומה בנוגע לאלה אשר יש לראות בהם שימוש מסחרי.
 
בתום הליך שנמשך שנתיים וחצי, ניתן בחודש מאי 2015 פסק דין, ובמסגרתו קיבל בית המשפט את עמדת המושב, ופסק על ביטול החלטת ועדת הערר. השופט מנחם פינקלשטיין דחה את עמדת הרוב של הוועדה המקומית, וצידד דווקא בדעת המיעוט, זו של מתכנן המחוז, לפיה היקף השימוש והאחסנה מלמד על פעילות מסחרית לכל דבר, חרף מהות עיסוקו של מבורך כחקלאי פעיל המבקש לאחסן תבואה וטרקטורים. שימוש זה, כידוע, אינו אסור בקרקע חקלאית בהיעדר היתר מתאים לשימוש חורג. בית המשפט קבע במפורש ובאופן חד-משמעי, כי בנסיבות אלה אין לתת למבורך היתר הבניה שהתבקש. "לנוכח היקף הפעילות שהוצג בפני כל הגורמים הנזכרים לעיל, לרבות בית משפט זה, ובהתאם לפסיקה בדבר הפרשנות המצמצמת שיש לתת לתיבה 'דרושים במישרין לייצור חקלאי', סבור אני כי עמדת דעת הרוב בוועדה בדבר מתן היתר בנייה למשיב – אינה יכולה לעמוד", קבע השופט פינקלשטיין. "דעת הרוב קבעה כי המחסנים אמורים לשמש את המשיב לצורך הגידולים 'הן בתחום המושב והן במושבים סמוכים'. אין זה ברור כיצד כל הרשימה הארוכה שהובאה בפני ועדת הערר מצטמצמת לתיבה 'מושבים סמוכים'. דומה כי דעת הרוב לא נתנה דעתה להיקף העצום של הגידולים ולמקומות הרבים שבהם פועל המשיב, ושמה דגש בעיקר על אופי השימוש".
 
השופט פינקלשטיין החליט לחייב את מבורך בגין ההליכים הממושכים שהתקיימו בין הצדדים בהוצאות ושכ"ט, בשיעור 30,000 ₪. פסק הדין מעניק רוח גבית למושב, בתביעה נפרדת שהגיש בבית המשפט השלום בתל-אביב להריסת המבנה ולהשבת הקרקע שעליה הוא בנוי, שבחלקה היא קרקע ציבורית, לרווחת תושבי המושב.
 
ב"כ המושב, עו"ד אייל סודאי, בירך על החלטת בית המשפט המחוזי: "מעבר לחיזוק ההלכה הקיימת ביחס לשימושים המותרים בקרקע חקלאית, יש בפסק הדין משום מסר חד, ברור וצלול, לפיו יש להגן על האוטונומיה של אגודות שיתופיות להתוות את אורח החיים והמגורים בשטחן, ואל לו לחקלאי הבודד, אמיד ומבוסס ככל שיהיה, לעשות דין לעצמו ולהעדיף טובתו על רווחת יתר התושבים".
 
עת"מ 29212-12-12‏ ‏גבעת כ"ח מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' שלום מבורך